Privacy Statement


Randal Esser Sales & media., hierna: “Randal Esser”, zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving. Indien u Randal Esser een e-mail zendt, zal Randal Esser uw persoonsgegevens gebruiken om op uw vragen of opmerkingen te reageren. Indien u zich middels een contactformulier inschrijft voor het ontvangen van nieuwsbrieven, voor het deelnemen aan bepaalde evenementen of seminars, gebruiken wij uw persoonsgegevens enkel voor de daartoe opgegeven doeleinden. U heeft het recht om Randal Esser te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Uw persoonsgegevens zullen zo zorgvuldig en veilig mogelijk worden verwerkt. Voor nadere informatie kunt u steeds contact opnemen met Randal Esser.